Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 19/8/2019

Τη Δευτέρα 19/8 θα συνεδριάσει στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στις 9 το πρωί, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.

Θέμα 2ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Β’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.

Θέμα 3ο Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την Παροικία του Δήμου Πάρου».