Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Πάρου στις 20/9/2019

Η δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), θα συνεδριάσει την Παρασκευή 20/9/2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 12 το μεσημέρι, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στο ΔΣ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

Θέμα 3ο: Συζήτηση-λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο: Συζήτηση-λήψη απόφασης σχετικά με την καθαριότητα επικίνδυνου για την δημόσια υγεία κτιρίου στον παραδοσιακό οικισμό.