Απάντηση δημοτικής κοινότητας Αρχιλόχου στις ανακρίβειες Παραμυθιώτου για το νηπιαγωγείο Μαρμάρων

ΘΕΜΑ: «Απαντητική Επιστολή σχετικά με την Αναστολή Λειτουργίας του 1/Θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου για το σχολικό έτος 2016-2017».

Απαντώντας στο υπ’ αριθ. 5544/3-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων, το οποίο αφορά στην αναστολή της λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου για το σχολικό έτος 2016 – 2017, σημειώνουμε τα εξής : 

Το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου, λειτουργεί ανελλιπώς από το 1982 και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν ανασταλεί η λειτουργία του, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του οικισμού των Μαρμάρων, αλλά και των απομακρυσμένων περιοχών Μώλου, Γλυφάδων, Τσουκαλιών και είναι το μοναδικό Νηπιαγωγείο στον οικισμό των Μαρμάρων .

Τα σχολικά έτη 2015 – 2016 και 2016 – 2017 ο αριθμός του μαθητικού δυναμικού του Νηπιαγωγείου, παρουσίασε «πτωτική πορεία», όπως συνέβη και στο μαθητικό δυναμικό των περισσοτέρων Νηπιαγωγείων στο νησί της Πάρου. Πιο συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2015 – 2016 το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων είχε συγκεντρώσει 7 εγγραφές στο Βιβλίο Μητρώου Εγγραφών και λειτούργησε με 3 μαθητές, καθώς η Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων ενέκρινε 4 μεταγραφές μαθητών σε γειτονικά Ολοήμερα Νηπιαγωγεία.
     
Την φετινή σχολική χρονιά 2016 – 2017, το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων, αν δεν είχε τεθεί σε αναστολή το μήνα Σεπτέμβριο 2016, θα είχε συγκεντρώσει 10 εγγραφές μαθητών, αν και πάλι δεν είχαν εγκριθεί οι 3 μεταγραφές μαθητών από την Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων . Οι 3 αυτές μεταγραφές, αποδυνάμωσαν για άλλη μια φορά το μαθητικό δυναμικό του Νηπιαγωγείου Μαρμάρων, με αποτέλεσμα οι εναπομείναντες 7 μαθητές, λόγω της αναστολής λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου, να φοιτούν αναγκαστικά στο γειτονικό 1/Θ Νηπιαγωγείο Προδρόμου Πάρου.

Τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία εγγραφών του 1/θεσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου στηρίζονται σε αποδεικτικά έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία είναι καταχωρημένα στα Αρχεία Εγγραφέντων Μαθητών του Νηπιαγωγείου Μαρμάρων και καταθέτονται αναλυτικά, για να διαψεύσουν τις ανακριβείς εντυπώσεις που θέλουν το Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου να έχει συγκεντρώσει για τη φετινή σχολική χρονιά μόνο 5 εγγραφές μαθητών.

Είναι ολοφάνερο από τα προαναφερθέντα αριθμητικά στοιχεία, ότι το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων αποδυναμώνεται συστηματικά από τις μεταγραφές που εγκρίνονται και εύλογα δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα:

1. Όταν ένα σχολείο παρουσιάζει σημεία αποδυνάμωσης δεν οφείλουμε όλοι να το στηρίξουμε, και να μην το αποδυναμώνουμε περισσότερο, ώστε να μην το κλείσουμε;

2. Πως υποστηρίζεται η «κοινωνικοποίηση» των μαθητών, όταν στο Νηπιαγωγείο της περιοχής όπου διαμένουν, μπήκε «λουκέτο» και καθημερινά το προσπερνούν, βλέποντας το κλειστό, για να μεταβούν σε άλλα Νηπιαγωγεία για την φοίτηση τους;

3. Οι μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών Μώλου, Γλυφάδων και Τσουκαλιών δεν βιώνουν το αίσθημα της «απομόνωσης», όταν η οικογένεια τους δεν έχει τη δυνατότητα μεταφοράς και μετακίνησης και είναι αναγκασμένοι να μεταβαίνουν στα γειτονικά Νηπιαγωγεία διανύοντας απόσταση 3 και πλέον χιλιομέτρων περίπου, ιδιαίτερα κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες;  

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε και διευκρινίζουμε, ότι το 1/Θ  Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου δεν βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή. Βρίσκεται εντός του οικισμού των Μαρμάρων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, όμως, πέραν των εγγραφών που συγκεντρώνει από μαθητές εντός του οικισμού, συγκεντρώνει και εγγραφές μαθητών που διαμένουν στις αρκετά απομακρυσμένες από τους άλλους οικισμούς περιοχές, όπως είναι αυτή του Μώλου, των Γλυφάδων και των Τσουκαλιών, οι οποίες χιλιομετρικά απέχουν 2,5 -3 χιλιόμετρα περίπου από την έδρα του Νηπιαγωγείου Μαρμάρων. Η αναστολή λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου, δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα στις οικογένειες των μαθητών εντός και κυρίως εκτός του οικισμού των Μαρμάρων.

Συμπληρωματικά, σημειώνουμε ότι το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων στεγάζεται σε Δημόσιο κτίριο και δεν επιβαρύνει τη Σχολική Επιτροπή με έξοδα ενοικίασης ή άλλες μεγάλες δαπάνες, και έχει περιορισμένα λειτουργικά έξοδα. Η κτιριακή κατάσταση του Νηπιαγωγείου είναι πολύ καλή και πρόσφατα ανακαινίστηκε και αναδιαμορφώθηκε το προαύλιο του, πληρώντας τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου σχολείου. Το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου ήταν, είναι και θα είναι ένα σχολείο  το οποίο παρέχει ισότιμη, ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και όλοι μας έχουμε μοχθήσει και συνεχίζουμε να μοχθούμε για την εύρυθμη λειτουργία του. 

Ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου, συνήλθαν σε συνεδρίαση, συνδιαλέχθηκαν και επισήμαναν τα εξής: 

α) Η απόφαση της αναστολής του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου οριστικοποιήθηκε στα μέσα της περιόδου του φετινού καλοκαιριού, όταν δηλαδή το Νηπιαγωγείο δεν είχε ακόμα ολοκληρώσει τις εγγραφές των μαθητών του για το σχολικό έτος 2016-2017. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αρχές Σεπτέμβρη, το 1/Θ Νηπιαγωγείο Μαρμάρων Πάρου, συγκέντρωσε επιπλέον εγγραφές μαθητών, οι οποίες όμως δεν λήφθηκαν υπόψη, γιατί είχε προαποφασιστεί η αναστολή του σχολείου.

β) Ποιο είναι το υπόβαθρο και τα κριτήρια των «ερευνών», που παρουσιάζονται στο υπ’ αριθ. 5544/3-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων, στις οποίες βασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων και αποδεικνύουν ότι το κλείσιμο μιας σχολικής μονάδας προλαμβάνει «την απομόνωση, τη σχολική αποτυχία και διαρροή», ώστε να μην «υπάρχουν προβλήματα στη σχολική ζωή του παιδιού αλλά και στη ζωή του ως ενήλικας»; 

γ) Δεν υπήρξαν «επιβεβλημένοι λόγοι», όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 5544/3-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων, για την αναστολή της λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου. Επιβεβλημένοι λόγοι υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα, μόνο για την στήριξη και ενδυνάμωση κάθε σχολικής μονάδας που παρουσιάζει αποδυνάμωση. 

δ) Δεν διενεργήθηκε «ευρύς κοινωνικός διάλογος» (όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 5544/3-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Κυκλάδων) υπέρ της αναστολής της λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου με φορείς της Πάρου και ειδικότερα με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, την Ένωση Γονέων Πάρου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου - Αντιπάρου, τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών σχολείων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων Πάρου! Μετά από προφορική επικοινωνία με όλους τους παραπάνω Φορείς προέκυψε, ότι ουδέποτε συμφώνησαν και παρουσίασαν επιχειρήματα υπέρ της αναστολής του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων, καθώς όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.

Συμπερασματικά, υποστηρίζουμε ότι επιβάλλεται, από όλους μας, η στήριξη και η ενίσχυση οποιασδήποτε Σχολικής Μονάδας και σε καμία περίπτωση η αποδυνάμωση και η κατάργησή της. Ιδιαίτερα μάλιστα, τονίζουμε την σημασία και την σπουδαιότητα της λειτουργίας του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Μαρμάρων Πάρου την επόμενη σχολική χρονιά 2017 - 2018 για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και τις οικογένειες τους, που διαμένουν στην ευρύτερη  περιοχή  της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου.

Ο Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Αρχιλόχου    
Ευστράτιος Χριστόφορος