Απορρίπτεται η πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

Η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης απορρίπτεται, αφού ψήφισαν 280 υπέρ και 127 κατά. Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου πρόταση μομφής, εάν δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος έξι μηνών.