Συμβουλευτικός σταθμός μνήμης στον δήμο Πάρου

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Μνήμης, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης για την άνοια προγραμματίζει για τρίτη συνεχή χρονιά τη δημιουργία ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης.

Οι ομάδες απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 60 ετών που θέλουν να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τις νοητικές τους λειτουργίες. Πρόκειται για μια μη φαρμακευτική παρέμβαση που λειτουργεί προληπτικά και ενισχυτικά σε άτομα με φυσιολογική γνωστική λειτουργία ή ήπιες διαταραχές μνήμης. Αυτό γίνεται μέσα από ασκήσεις που εστιάζουν στη μνήμη, στη προσοχή, στη σκέψη, στην αντίληψη, στη γλωσσική ευχέρεια και στις εκτελεστικές λειτουργίες.

Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση συντονιζόμενες από κοινωνική λειτουργό. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και κρίνεται έπειτα από ατομική αξιολόγηση μνήμης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις παροχές του Συμβουλευτικού Σταθμού Μνήμης δύναται οποιοσδήποτε άνω των 60 ετών να κάνει δωρεάν έλεγχο μνήμης με τη χρήση εξειδικευμένων δοκιμασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κυδωνιέως Αθανασία στο 22840 24110.