Ομιλία Μ. Κωβαίου για τους λιμένες

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, στο πλαίσιο του επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο: «Φορείς Διαχείρισης και εποπτείας Λιμένων Ελλάδος, Υπάρχουσα κατάσταση, Προτάσεις Βελτίωσης», που συνδιοργανώθηκε από το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον δήμο Πάρου, στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ, μεταξύ άλλων στην ομιλία του είπε:

«Το Αναπτυξιακό Σχέδιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου περιλαμβάνει δράσεις σε τρεις κατηγορίες:

Α. Έργα αναβάθμισης στο Λιμένα Πάρου και μεταφοράς λιμενικών δραστηριοτήτων σε νέες θέσεις.

Β. Έργα ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στον τομέα της κρουαζιέρας και στον τομέα των σκαφών αναψυχής.

Γ. Έργα αναβάθμισης σε περιφερειακούς λιμένες και αλιευτικά καταφύγια της Πάρου και της Αντιπάρου.

Τα έργα του Αναπτυξιακού Σχεδίου διαθέτουν –τα περισσότερα- πλήρη ή σημαντικά προχωρημένη ωριμότητα και για πολλά από αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών και της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)  και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Ιδιαίτερη θέση στο λιμενικό σύστημα Πάρου-Αντιπάρου κατέχει βεβαίως ο Λιμένας Πάρου (Παροικιάς) λόγω του σημαντικού επιχειρησιακού του χαρακτήρα σε περιφερειακό, εθνικό, ακόμη και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και επισήμως από την κατάταξή του:

- Ως εθνικής σημασίας στο Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα και

- Ως θαλάσσιος λιμένας διεθνούς σημασίας του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών  σύμφωνα με την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

- Αλλά και τα στατιστικά στοιχεία κίνησης (επιβάτες, οχήματα, εμπορεύματα), τα οποία αφενός τεκμηριώνουν κατά την τελευταία τριακονταετία σταθερά τη σημαντικότητα του Λιμένα Πάρου στο δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών στον ελληνικό νησιώτικο χώρο και ευρύτερα, και αφετέρου επιβεβαιώνουν το μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης που κατά την τελευταία διετία έχει επαναφέρει τις ροές σε μεγέθη που είχαν καταγραφεί πριν την οικονομική κρίση και σε ορισμένους δείκτες τα έχει ήδη ξεπεράσει και τα οδηγεί σε διαχρονικά «ρεκόρ».

Ενόψει αυτών των δεδομένων και προοπτικών, ο Δήμος Πάρου και η παριανή κοινωνία επιχειρεί με συγκροτημένες δράσεις και πρωτοβουλίες να οργανώσει ολοκληρωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης και των εμπορευματικών ροών που τη συνοδεύουν λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη φέρουσα ικανότητα του όρμου Παροικιάς ο οποίος φιλοξενεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις

- Τη λειτουργία του όμορου οικισμού της Παροικιάς, ο οποίος εκτός από συγκοινωνιακό και διοικητικό κέντρο του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας, διαθέτει εξαιρετικής σημασίας ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία αλλά και έναν παραδοσιακό ιστό που διατηρεί ζωντανά τα χαρακτηριστικά της κυκλαδίτικης πολεοδομικής οργάνωσης, της διαχείρισης του χώρου και της ύλης, της λειτουργικής συγκρότησης και της μορφολογικής έκφρασης (…)».

Ο κ. Κωβαίος στη συνέχεια της ομιλία του ανέλυσε το μάστερ πλαν για τον λιμένα Παροικιάς, όπως και την κυκλοφοριακή μελέτη.

Για το νέο εμπορικό λιμάνι τόνισε: «Παράλληλα με την εκπόνηση του Master Plan του Λιμένα Πάρου βρίσκεται σε εξέλιξη, με αρμόδια προϊσταμένη αρχή/διευθύνουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο σχεδιασμός του Νέου Εμπορικού Λιμένα Πάρου στη θέση Καμινάκι (Φυρόγια-Βαρούχας) της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας.

Ο Δήμος Πάρου και το ΔΛΤΠΑ κατά τα τελευταία τρία χρόνια με συνεχείς ενέργειες και παρεμβάσεις συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε το έργο αυτό, είκοσι δύο χρόνια μετά την έναρξη της μελέτης του, το 1996, με φορέα το ΥΠΕΧΩΔΕ, να μπει σε τροχιά υλοποίησης με τελικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 16.100.000 ευρώ και προϋπολογισμό των έργων Α’ Φάσης σε 7.200.000 ευρώ. Η θέση Καμινάκι (Φυρόγια - Βαρούχας) θεωρήθηκε ως καταλληλότερη σε σχέση με την προσβολή από τους κυματισμούς, την επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, την απουσία συγκρουόμενων δραστηριοτήτων και την απουσία συγκροτημένου οικισμού σε γειτονία με τη ζώνη λιμένα (…)».