Νέο ΔΣ στο ΣΕΟΤΑΠΑ

Την Τετάρτη 30/11/2016, το νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου, συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Μωραϊτίδης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Γεωργιάδης Δημήτριος

Γραμματέας: Μαούνης Χριστόδουλος

Ταμίας: Λατούδης Ιωάννης

Μέλη: Γριβέα Παναγιώτα, Κανάλης Ανδρέας, Σαμπαζιώτης Γεώργιος