Εκλογές στον πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς

Ο Μορφωτικός & Πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριανών προσκαλεί τα μέλη του, σε γενική συνέλευση, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 10.30, στο χώρο του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, με τα παρακάτω θέματα:

1) Απολογισμός πεπραγμένων,
2) Οικονομικός απολογισμός, και 
3) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.