Επιτέλους, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον δήμο Αντιπάρου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 118 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μικρούς απομακρυσμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, και περιφέρειες της χώρας.

Για τον δήμο Αντιπάρου εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις:

- Π.Ε. Διοικητικού (Μία θέση)

- Π.Ε. Τοπογράφων – Μηχανικών (Μία θέση).

ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ