"Κούκλα" το γήπεδο Παροικιάς με χρήματα της Περ. Ν. Αιγαίου | Τι έργα θα γίνουν

Με  400.000 ευρώ, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τη συντήρηση του δημοτικού σταδίου Παροικιάς.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής, και οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

- Καθαίρεση υπάρχοντος και τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα
- Γέμισμα τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ
- Αντικατάσταση και πάκτωση των στεγάστρων αναπληρωματικών 
- Χρωματισμός πυλώνων φωτισμού γηπέδου

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια δεκαοκτώ (μηνών) μηνών.