Αγιοβασιλιάτικος μποναμάς | "Φιλέτα" επιστρέφουν στον δήμο Πάρου

Σημαντικές αποφάσεις είχαμε τις τελευταίες ημέρες σε ό,τι αφορά ακίνητα που επιστρέφουν στον δήμο Πάρου έπειτα από ενέργειες του δημοτικού συμβουλίου του νησιού μας τα τελευταία χρόνια. Τα ακίνητα που επιστρέφουν στον δήμο Πάρου είναι το κτίριο που στεγαζόταν η «Αγροτική» τράπεζα (νυν τράπεζα «Πειραιώς»), και τα υπόλοιπα στρέμματα (σύνολο 21.200 τ.μ. περίπου) του Αγροκηπίου στην Παροικιά

Η πιστοποίηση…

Έπειτα από αίτηση του δήμου του νησιού μας, η υποθηκοφύλακας Πάρου βεβαιώνει στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2016.

Έγγραφο με αρ. πρωτ. 1027 (15/11/2016)

«[…] Όπως προκύπτει από τα βιβλία των Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Πάρου, επί ακινήτου κείμενου στη θέση «Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους» της δημοτικής κοινότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αναφέρεται και περιγράφεται στην περίληψη τη συνημμένη στη με αρ. 136/2006 απόφαση ανάκλησης δωρεάς του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου (κατ’ άρθρο 184 παρ. 2 του Ν. 3463/2006), ΚΑΤΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, καμία ΥΠΟΘΗΚΗ ή ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ή ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ καταχωρήθηκε μέχρι της χθες…».

Έγγραφο με αρ. πρωτ. 1035 (16/12/2016)

«[…]«[…] Όπως προκύπτει από τα βιβλία των Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Πάρου, για ακίνητο κείμενο στη θέση «ΕΓΓΛΕΖΟΥ» της δημοτικής κοινότητας Πάρου, της περιφερειακής ενότητας Πάρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αναφέρεται και περιγράφεται στην περίληψη τη συνημμένη στη με αρ. 427/2008 απόφαση ανάκλησης δωρεάς του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου (κατ’ άρθρο 184 παρ. 2 του Ν. 3463/2006), κατά του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, καμία υποθήκη ή Προσημείωση ή Κατάσχεση καταχωρήθηκε μέχρι χθες…».

Το ιστορικό στην «Αγροτική»

Το θέμα γνωστό και παλαιό και είχε έρθει προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για πρώτη φορά το 2012.

Πρόκειται για το κτίριο που στεγάζεται και εκμεταλλεύεται σήμερα η «τράπεζα Πειραιώς» και βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας Μαντώς. Το 1959 είχε δωριθεί από την τότε κοινότητα Παροικιά. Στη συνέχεια με συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Θεόδωρου Κονταράτου, μεταγράφηκε (το οικόπεδο) στην «αγροτική τράπεζα» στις 29 Μαΐου 1959.

Στο συμβόλαιο παραχώρησης (και εδώ είναι το «ζουμί»), γραφόταν επί λέξει: «[…] Εις περίπτωσιν καθ’ ήν καταργηθεί το εν Πάρω κατάστημα της Τραπέζης ή το Γραφείον αυτής ώστε να μην είναι αναγκαίον πλέον αυτή, το κτίριον μετά του εδάφους θα περιέρχηται τη κυριότητι και νομή της δωρητρίας Κοινότητας». Πιο κατανοητό και πιο συγκεκριμένο το «νόημα» της δωρεάς δε γίνονταν! Ο λόγος της παραχώρησης του οικοπέδου ήταν για ευκολονόητους λόγους. Να έχει ο αγροτικός κόσμος του νησιού τη «δική» του τράπεζα και να απολαμβάνει των προνομίων που έδινε το εξειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα εκείνης της εποχής.

Τα χρόνια πέρασαν, η «αγροτική τράπεζα» δεν υπάρχει πλέον, ούτε φυσικά και το εξειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα για τους αγρότες. Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζεται από τη συγκεκριμένη τράπεζα όπως όλοι οι άλλοι της πελάτες. Πρόκειται για μία ιδιωτική τράπεζα που λειτουργεί με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Από το 2012, ο δήμος του νησιού μας ήθελε να επιστραφεί το οικόπεδο στην κατοχή του, αφού ο θεμελιώδης όρος του συμβολαίου παραχώρησης δεν υφίσταται πλέον.

Έτσι, με τη νομική απόφαση επιστρέφεται το κτίριο στο δήμο μας. Τώρα, ο δήμος Πάρου, έχει μια λαμπρή ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το κτίριο, να στεγάσει πιθανά υπηρεσίες του ή ακόμα να το χρησιμοποιήσει για πολιτιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απόψεις

Για το παραπάνω θέμα ο πρώην δήμαρχος, Κώστας Αργουζής, έγραψε στην ηλεκτρονική προσωπική του σελίδα:

«Προνοητικός ο αείμνηστος πρόεδρος της Κοινότητας Πάρου, Ιωάννης Ν. Φραγκούλης, όταν παραχωρούσε στην Αγροτική Τράπεζα οικόπεδο της κοινότητας το 1959, προκειμένου να ανεγερθεί κτήριο που θα στέγαζε το υποκατάστημά της. Και μάλιστα σε εποχή που δεν ήταν με τίποτε ορατές οι σημερινές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα.

Όμως έβαλε στο συμβόλαιο της παραχώρησης τον όρο της επιστροφής του ακινήτου στην Κοινότητα σε περίπτωση της κατάργησης του υποκαταστήματος της Πάρου. «Εις περίπτωσιν καθ’ ήν καταργηθεί το εν Πάρω κατάστημα της Τραπέζης ή το Γραφείον αυτής ώστε να μην είναι αναγκαίον πλέον αυτή, το κτίριον μετά του εδάφους θα περιέρχηται τη κυριότητι και νομή της δωρητρίας Κοινότητας».

Αντίθετα δεν υπήρξε καμιά πρόνοια και κανένας όρος στο συμβόλαιο με το οποίο η κοινότητα παραχώρησε στον ΕΟΤ 4,5 στρέμματα για την ανέγερση του Ξενία, γεγονός που υποχρέωσε το Δήμο μας να προχωρήσει στην αγορά του με το ποσόν των 250 εκατομμυρίων δραχμών.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ένας δημοτικός σύμβουλος, της δημοτικής πλειοψηφίας, ο Θανάσης Μαρινόπουλος, αντιλήφθηκε την αξίας μιας τέτοιας προσπάθειας και άρχισε να πιέζει για τη λήψη της σχετικής απόφασης, που θα επέτρεπε τη διεκδίκηση του ακινήτου. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, ότι ο ίδιος πήγε και παρέλαβε από το Υποθηκοφυλακείο Πάρου την υπ’ αριθμόν 13618 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Πάρου Θεόδωρου Κονταράτου, που μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Πάρου στις 29/5/1959. Αξίζει επίσης αναγνώρισης, η προσπάθεια του νομικού συμβούλου του Δήμου, Κώστα Φιφλή, που διεκπεραίωσε με επιτυχία την υπόθεση στο δικαστήριο.

Η Δημοτική Αρχή καταγράφει στο ενεργητικό της μια σημαντική επιτυχία, η οποία θα πρέπει σύντομα να ολοκληρωθεί με την αξιοποίηση του νέου ακινήτου που προστέθηκε στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου».

Το θέμα σχολίασε και ο νομικός, Κίμωνας Κοτσώνης, μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση του θέματος στο «Fileleutheros.net», όπου έγραψε:

«Όπως περίπου έγινε από το υπουργείο Γεωργίας, χωρίς δικαστική απόφαση, με το Αγροκήπιο και μεταγράφηκε η ιδιοκτησία του στον Δήμο. Μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες και οριστικοποιηθεί η χρήση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Τράπεζα Πειραιώς να πληρώνει ενοίκιο ή/και να αναζητηθούν αναδρομικά από τον χρόνο της παράνομης χρήσης του ακίνητου από αυτήν:

Είναι άλλωστε και μια ευκαιρία (;) για το μετά Μιχ. Σάλα νέο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, να προβάλει το κοινωνικό της πρόσωπο και να παραιτηθεί άμεσα των ένδικων δικαιωμάτων της και ο Δήμος να δώσει εύλογο χρόνο για την μετεγκατάσταση/ αποχώρησή της από το δημοτικό ακίνητο συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της Πλατείας Μαντώ το γρηγορότερο. Ο Δήμος όμως και οι μειοψηφίες στο Δ.Σ να επεξεργασθούν από τώρα τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου, την ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης κ.α.. Η συνδρομή εξ άλλου εξειδικευμένων – αρμόδιων φορέων όπως αρχιτεκτόνων, πολιτιστικών, εμπορικών- επιχειρηματικών κ.α. είναι επιβεβλημένη για να επιτευχθεί ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απαραίτητη για την κοινωνική αποδοχή της από τους πολίτες – χρήστες της ανάπλασης.

Εξ άλλου, με την επιταχυνόμενη, επί τέλους, ηλεκτρονική τραπεζική και την αργή μεν, αλλά σταθερά αυξανόμενη επιμόρφωση των πελατών τους στη χρήση των εφαρμογών της Τήλε - Τραπεζικής, μειώνεται εξ ίσου ραγδαία η φυσική τους παρουσία στα καταστήματα των Τραπεζών, τα οποία άλλωστε έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντική μείωση του προσωπικού τους και των χώρων λειτουργίας των. Με δύο λόγια να μη γίνει δηλαδή άλλο ένα Δημοτικό γεφύρι της Άρτας όπως το Δημοτικό καφενείο, που πρόσφατα ευτυχώς, ο καλός Αντιπαριώτης επιχειρηματίας προσπαθεί με επιτυχία την αισθητική και επωφελή λειτουργία του χώρου για τους πολίτες».

Επί της ουσίας

Η κατάληξη της υπόθεσης είναι εξαιρετική για το δήμο Πάρου. Η υπόθεση που είχε ξεκινήσει από μία ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστα Ροκονίδα, που στη συνέχεια ενστερνίστηκαν πολλοί, έλαβε –όπως όλα δείχνουν- αίσιο τέλος. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν εύσημα τόσο στον δημοτικό σύμβουλο, Θανάση Μαρινόπουλο, που ήταν ο πρώτος που βρήκε τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν, όπως εύσημα πρέπει να δοθούν και στη νομική υπηρεσία του δήμου μας, και σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτήν την υπόθεση. Και αυτό, το υποστηρίζουμε, διότι, όταν το θέμα ήταν στις αρχές του, κάποιοι δεν πίστεψαν τη δικαίωση του δήμου μας, ενώ ισχυρίζονταν «πώς να τα βάλεις με τις τράπεζες;».

Η συνέχεια

Η πρώτη θετική απόφαση για το ακίνητο της πρώην Αγροτικής –όπως όλοι κατανοούμε- θα ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και για άλλες παρόμοιες υποθέσεις στη χώρα. Ο δήμος Πάρου κρατάει στην υπόθεση χαμηλό προφίλ και αυτό είναι το σωστό.

Παρά ταύτα, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 20 Δεκεμβρίου 2016, σε ερώτηση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Χρ. Βλαχογιάννη, αν η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει, ο δήμαρχος του νησιού μας, Μ. Κωβαίος, απάντησε σε ό,τι αφορά το νομικό μέρος για την υπόθεση του κτιρίου της πρώην Αγροτικής τράπεζας, ότι το θέμα έχει λήξει, καθώς η νομική υπηρεσία της Πειραιώς είχε δικαίωμα να κάνει ένσταση εντός 15 ημερών και αυτό το χρονικό διάστημα έχει περάσει.

Ακόμα, ο κ. Κωβαίος, δήλωσε ότι στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα φέρει το θέμα του αεροδρομίου προς συζήτηση. Σημειώνουμε ότι η γη που στεγάστηκε για χρόνια το αεροδρόμιο του νησιού μας είχε παραχωρηθεί στην ΥΠΑ για όσα χρόνια εξυπηρετούσε τα αεροπορικά δρομολόγια. Μετά την κατασκευή του νέου αεροδρομίου, το παλαιό αεροδρόμιο μένει κλειστό, χωρίς καμία χρήση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο κ. Κωβαίος θα προτείνει το χώρο του παλαιού αεροδρομίου για δημιουργία ακαδημίας εμπορικού ναυτικού.

Τέλος, αναφέρθηκαν και άλλες υποθέσεις παραχώρησης γαιών και κτιρίων στην Πάρο σε Οργανισμούς, που σήμερα, έχουν χάσει το δημόσιο χαρακτήρα τους. Ο κ. Σαραντινός ανέφερε για κτίριο στη Νάουσα και ο κ. Ροκονίδας για το κτίριο που στεγάζεται ο ΟΤΕ.

ΠΗΓΗ: Έντυπη έκδοση «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΤ» 23/12/2016