Οι Κυκλάδες επιλέγουν την ηλεκτρική ενέργεια και τον ήλιο για ψύξη-θέρμανση | Του Μ. Συριανού

Οι Κυκλάδες λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής τους θέσης έχουν πολύ μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην επιλογή της ηλεκτρικής ψύξης-θέρμανσης με ηλιακή υποβοήθηση.

Τα τελευταία χρόνια η στροφή όλων μας στην εξοικονόμηση ενεργείας, στη μείωση των πάγιων εξόδων στην οικία μας, αλλά και στην επιχείρηση μας, όπως και το ενδιαφέρον μας για ασφαλέστερες λύσεις σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, εκτίναξε την ανάγκη αντικατάστασης παλαιών τύπων ψύξης - θέρμανσης και αναβάθμισε στην πρώτη θέση τον κλιματισμό, την αντλία θερμότητας με ηλιοθερμικά νέας τεχνολογίας.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα
- Καλύτερη απόδοση (COP1)σε σχέση με τις παλιές μεθόδους.
- Σταθερή πολιτική με ισοτιμία αξίας ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ελλάδα σε σύγκριση με τις καύσιμες ύλες που έχουν την υψηλότερη τιμή στα νησιά μας.
- Δε χρειάζονται δεξαμενές καυσίμου άρα επιτυγχάνουμε οικονομία χώρου και καθαρότερο λεβητοστάσιο.
- Μηδενισμός της δυσκολίας ανεφοδιασμού καύσιμου (δυσπρόσιτες πολλές περιοχές των νησιών μας).
- Ελάχιστο κόστος συντήρησης σε σύγκριση με τις παλαιές συμβατικές μονάδες θέρμανσης.
- Μείωση του κίνδυνου πυρκαγιάς (δεν αποταμιεύεται καύσιμη ύλη).
- Δυνατότητα απομακρυσμένου έλεγχου μέσω smartphone, εφαρμογών κλπ.

Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια μόνο για την κίνηση των μηχανικών τους μερών. Έτσι, αντίθετα με τα συμβατικά συστήματα, χρειάζονται μόλις 25% ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο 75% το απορροφούν δωρεάν από το περιβάλλον.

Υποβοήθηση θέρμανσης με χρήση ηλιακών συλλεκτών

Με κατάλληλη υδραυλική διάταξη υπάρχει η δυνατότητα υποβοήθησης της αντλίας θερμότητας από ηλιακούς συλλέκτες. Η βασική αρχή της λειτουργίας λόγω του ότι λειτουργεί υποστηρικτικά, είναι η τοποθέτηση συστοιχίας συλλεκτών στην ταράτσα ή τη στέγη του κτιρίου, οι οποίοι ζεσταίνουν νερό. 

Το ζεστό νερό, στη συνέχεια, αποθηκεύεται σε ένα θερμοδοχείο (boiler) και στη μετά χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της θέρμανσης του κτιρίου. Επίσης, το σύστημα αυτό παράγει και ζεστό νερό χρήσης.

Δηλαδή χρησιμοποιείται η ηλιακή ενεργεία για να αυξήσει την θερμοκρασία του νερού του κυκλώματος όποτε χρειάζεται λιγότερη θερμική ενεργεία από την αντλία θερμότητας άρα και λιγότερη ηλεκτρική κατανάλωση.

Ο βαθμός απόδοσης COP είναι ένα μέτρο της αποδοτικότητας της αντλίας θερμότητας. Μία αντλία θερμότητας που λειτουργεί με COP 4 σημαίνει ότι παρέχει 4 kWh θερμικής ενέργειας, καταναλώνοντας 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η σειρά Yutaki της Hitachi - ABB έχει τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης σε όλη την αγορά.

Μαρίνος Συριανός
ηλεκτρολόγος-μηχανικός ΤΕ

ΠΗΓΗ: Έντυπη έκδοση «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ».