Κ. Μπιζάς: Πολιτική στον τόπο χαράζει η τοπική αυτοδιοίκηση

Με αφορμή διάφορους σχολιασμούς που έγιναν από μέλη συνδικαλιστικών φορέων και άλλους, ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς για το Κέντρο Κοινότητας στο νησί μας, έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος, υπέγραψε την ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Κέντρο Κοινότητας Πάρου, για την περίοδο 30.12.2016 - 29.12.2019, με προϋπολογισμό δαπάνης 112.320 ευρώ. Το ίδιο θα κάνει για τις 14 περιφερειακές ενότητες του Νοτίου Αιγαίου. 

Βεβαίως είχε προηγηθεί πρόσκληση για τη σχετική πράξη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όλοι οι Δήμοι στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων κατέθεσαν φάκελο τον οποίο φάκελο ετοίμασαν οι υπάλληλοι των αρμόδιων τμημάτων και πήραν την θετική εισήγηση των δημοτικών συμβουλίων. 

Αυτή άλλωστε και η υποχρέωση των υπαλλήλων. Να ασχολούνται με τις αρμοδιότητες τους και να προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες τους. Και το πολιτικό προσωπικό έχει υποχρέωση να χαράζει στρατηγική και πολιτικές προς όφελος των πολιτών. 

Προφανώς όμως πολιτική στον τόπο χαράζει η Περιφέρεια και οι Δήμοι (Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο)».