Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου για το στεγαστικό πρόβλημα των σχολείων του νησιού μας

Είναι γνωστό το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της προσχολικής αγωγής στην Παροικιά. Ειδικότερα:

- Το 2ο Δημοτικό και το Γυμνάσιο συνεχίζουν «προσωρινά» να στεγάζουν τους μαθητές τους στα ανθυγιεινά προκατασκευασμένα εδώ και χρόνια.

- Το σύνολο των δομών της προσχολικής αγωγής στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα, ακατάλληλα για το σκοπό αυτό κτίρια ή καταλαμβάνουν αναγκαίο χώρο για άλλες στεγαστικές σχολικές ανάγκες, όπως στο 1ο Δημοτικό.

- 6 χρόνια μετά την αγορά του κτήματος στο «Λιαροκόπι» για την κατασκευή του νέου Γυμνασίου, άλλα λόγια (και άλλα έργα…) για την πορεία της μελέτης…

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητήσαμε εγγράφως από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον Δήμαρχο πριν από 2 μήνες!!! (5-12-16) τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου για τα θέματα αυτά και να μας γνωρίσουν σχετικά τις προθέσεις τους, αλλά «φωνή βοώντος…».

Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι οι παριανοί πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τις προθέσεις της δημοτικής αρχής, η οποία είναι υποχρεωμένη να εκθέσει δημόσια τον απολογισμό των σχετικών δράσεων της, όπως και τον σχετικό προγραμματισμό.