Ευχαριστίες του Α' δημοτικού σχολείου Παροικιάς

1.jpg

Η σχολική κοινότητα του 1ου Δημοτικού σχολείου Παροικιάς εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στο φαρμακείο της κ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΣΚΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ για την ετήσια προμήθεια, του αναγκαίου για το σχολείο μας, φαρμακευτικού υλικού και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, όπως όλα τα τελευταία χρόνια