Ενημέρωση για το Κ.Υ. Πάρου, από τον κ. Σπ. Λάβδα

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Κ. Υ. Πάρου, Σπυρίδων Λάβδας, δημοσιοποίησε επιστολή του για τους τέσσερις τελευταίους μήνες στους οποίους έχει τη διοίκηση.