Ανακοίνωση Κέντρου Κοινότητας δήμου Πάρου για το επίδομα στέγασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2019

ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 - 13:30

ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 - 09:00 και 13:30 - 15:30

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1) Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, οι υπογραφές θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ όλων των μελών.

2) ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

3) Φωτοτυπία το Ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Το μισθωτήριο θα πρέπει: α) να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (άρα 6 κατ’ ελάχιστον μήνες, έως ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο του 2019), β) να έχει συναφθεί στο όνομα του αιτούντα.

4) Φωτοτυπία του Λογαριασμού ΔΕΗ.

Εάν ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της άδειας διαμονής σε ισχύ ή φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

5) Φωτοτυπία το IBAN

Αραμπατζή Αθηνά

Ψυχολόγος

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου

Τηλ. Επικ: 2284025034

Email: a.arabatzi@paros.gr