Τα δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου τις ημέρες των εορτών

Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πάρου από το Σάββατο 24/12/2016 έως την Κυριακή 8/1/2017 διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΜΑΡΑΘΙ - ΚΩΣΤΟ - ΛΕΥΚΕΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΟ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΜΑΡΠΗΣΣΑ - Π. ΛΙΒΑΔΙ - ΛΟΓΑΡΑΣ - ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ - ΧΡ. ΑΚΤΗ - ΔΡYΟΣ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

12.10*, 14.00*>>εκτός Μαράθι

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

12.10*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

AΠΟ ΔΡΥΟ - ΧΡ. ΑΚΤΗ - ΠΑΡ. ΠΟΥΝΤΑ - ΛΟΓΑΡΑΣ - Π. ΛΙΒΑΔΙ - ΜΑΡΠΗΣΣΑ - ΜΑΡΜΑΡΑ - ΠΡΟΔΡΟΜΟ - ΛΕΥΚΕΣ - ΚΩΣΤΟ - ΜΑΡΑΘΙ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

08.55*, 13.05*

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

08.55*, 13.05*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

09.45*, 12.10, 14.00

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

09.45*, 12.10

ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

10.05, 12.30*

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

10.05, 12.30*

*Μέσω Καμαρών

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

08.45, 12.10^, 14.10^

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

08.45, 12.10^

ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

09.10*, 12.40, 14.40

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

09.10*, 12.40

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ - ΠΟΥΝΤΑ

^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ - ΒΟΥΤΑΚΟΥ

> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

08.45^, 12.10, 14.10

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

08.45^, 12.10

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

09.25, 12.25*, 14.25*

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

09.25, 12.25*, 18.25>>μόνο 08/01

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ

^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ

> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

08.45, 12.10, 14.10

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

08.45, 12.10

ΑΠΟ ΒΟΥΤΑΚΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

09.15, 12.35, 14.35

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

09.15, 12.35

ΑΠΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

08.55, 13.05

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

12.10, 14.00

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

12.10

ΑΠΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

09.05*, 12.45, 14.45

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

09.05*, 12.45

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

08.45, 12.10^, 14.10^

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

08.45, 12.10^

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ - ΠΟΥΝΤΑ

^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ - ΒΟΥΤΑΚΟΥ

> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΚΩΣΤΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

09.30, 13.40

ΑΠΟ ΚΩΣΤΟ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ

12.20

ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

09.20, 13.30

ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ

12.40

ΑΠO ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

09.15, 13.25

ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ

12.40

ΑΠΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

09.15, 13.25

ΑΠΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ

12.45

ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

09.10, 13.20

ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ

12.45

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

09.35, 13.00, 15.00

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

09.35, 13.00

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ

Εργάσιμες Μέρες: 24/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12, 03/01, 04/01, 05/01, 07/01

08.45, 12.10, 14.10

Αργίες: 26/12, 02/01, 08/01

08.45, 12.10

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08.10

ΤΡΙΤΗ: 15.40

ΤΕΤΑΡΤΗ: 08.10, 15.40

ΠΕΜΠΤΗ: 08.10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 15.40

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.10

ΚΥΡΙΑΚΗ: 15.40

ΑΠΟ ΠOYNTA (ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ) ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 08.25

ΤΡΙΤΗ: 15.55

ΤΕΤΑΡΤΗ: 08.25, 15.55

ΠΕΜΠΤΗ: 08.25

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 15.55

ΣΑΒΒΑΤΟ: 08.25

ΚΥΡΙΑΚΗ: 15.55

ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ & ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 15 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ

ΑΠO ΛΕΥΚΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

09.25, 13.35

ΑΠΟ ΛΕΥΚΕΣ ΠΡΟΣ ΔΡYΟ

12.30*

*Άσπρο Χωριό

ΑΠΟ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ

09.00, 13.10