Αντικομμουνιστική εκστρατεία στη Βουλγαρία

Στις 24/11/16 ψηφίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στη Βουλή της Βουλγαρίας, νέος αντικομμουνιστικός νόμος. Με τον προκλητικό τίτλο «Νόμος για την τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου για την κήρυξη του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία ως εγκληματικού» προβλέπεται ότι τα σύμβολα και τα μηνύματα του κομμουνισμού πρέπει υποχρεωτικά να αφαιρεθούν. Απαγορεύεται η χρήση και η τοποθέτηση νέων κομμουνιστικών συμβόλων. 

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις προβλέπονται πρόστιμα έως 2.000 λέβα που σε περίπτωση επανάληψης τα ποσά διπλασιάζονται, για φυσικά πρόσωπα, οργανώσεις και εταιρείες οι οποίες δεν εφαρμόζουν τις καινούργιες διατάξεις.

Επίσης, ο νέος νόμος προβλέπει την αποκαθήλωση από τους δημόσιους χώρους των συμβόλων, συνθημάτων, φωτογραφιών, επιγραφών και άλλων σημάτων ή αντικειμένων από τα χρόνια του σοσιαλισμού. Στα παραπάνω υποχρεώνονται να προβούν τα όργανα της πολιτείας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανώσεις, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην κατοχή των οποίων βρίσκονται τα σύμβολα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, εάν μερικά αντικείμενα ή σύμβολα δεν είναι εφικτό ν' αφαιρεθούν άμεσα, τότε επί αυτών θα πρέπει να τοποθετηθούν επιγραφές με το παρακάτω κείμενο: «Το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία της περιόδου 09.09.1944 - 10.11.1989 και η δράση του ΚΚΒ έχουν κηρυχθεί ως εγκληματικά, με νόμο που ψήφισε η 38η Εθνοσυνέλευση».

Οι εισηγητές του νόμου έχουν προβλέψει και διατάξεις προς το υπουργείο Παιδείας, τα ΑΕΙ, τα σχολεία, τους πρυτάνεις, τους καθηγητές και τους δασκάλους να εναρμονίσουν τα σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία με το νόμο. Την νέα αυτή προσπάθεια στην υποτίθεται δημοκρατική ΕΕ, όπου συμμετέχει και η Βουλγαρία, καταγγέλλουν η Ένωση των Κομμουνιστών στη Βουλγαρία και το Κόμμα των Βούλγαρων Κομμουνιστών.

ΠΗΓΗ: Ριζοσπάστης