Εγγραφές στο Κ.Υ. Πάρου για τον οικογενειακό γιατρό | Τι είναι; (βίντεο)

Από τις 3/12/2018 έχει ξεκινήσει η εγγραφή στους οικογενειακούς ιατρούς του ΚΥ Πάρου. Οι ιατροί είναι: Καψάλη Ελευθερία, γενικός ιατρός, Καρακώστας Ευριπίδης, παθολόγος, Τζανίδης Γεώργιος, γενικός ιατρός και Κατσαμάκα Γεωργία, παιδίατρος (για παιδιά μέχρι 16 ετών). Οι μόνιμοι κάτοικοι της Αντιπάρου θα εγγραφούν στους ιατρούς του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους (Γεωργίου, παθολόγος και Σκούρτης, γενικός ιατρός).

Για την εγγραφή απαιτούνται:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.Έγγραφο απόδειξης μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΟΤΕ, ΔΕΗ) ή πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Δεν είναι απαραίτητη η προεγγραφή από το διαδίκτυο (internet) ούτε αυτή προσδίδει κάποια προτεραιότητα, αφού η οριστική εγγραφή πραγματοποιείται μόνο μετά από την έγκριση από τον ίδιο τον ιατρό. Όμως οι χρήστες ενθαρρύνονται να κάνουν την προεγγραφή από το διαδίκτυο όταν αυτοί μπορούν, καθώς διευκολύνεται πολύ η διαδικασία και θα εξυπηρετηθούν ταχύτερα. Η προεγγραφή γίνεται από εδώ με κωδικούς Taxis: https://www.e-syntagografisi.gr/prv/p

Για την οριστική εγγραφή απαιτείται κλείσιμο ραντεβού στο τηλέφωνο 22843 60023 (επισκέπτρια υγείας, Αικατερίνη Τσιάκα) ή στο 22843 60016 (μαία Ραφαέλα Ζαχιώτη), καθημερινά ώρες 9:00-10:30 και αυτοπρόσωπη επίσκεψη στον οικογενειακό ιατρό μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη εγγραφή στην Αντίπαρο τηλέφωνο στο ΠΠΙ Αντιπάρου 22840 61219 (κ. Τσιγώνια Άννα).

Κατά τις πρώτες 15 ημέρες της εφαρμογής, θα έχουν προτεραιότητα οι ασθενείς που χρονίως αντιμετωπίζονται από τον εν λόγω ιατρό (όπως αυτό προκύπτει από πολλαπλές εγγραφές στο βιβλιάριο ασθενείας) και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η εγγραφή ολόκληρου του πληθυσμού.

Ο οικογενειακός ιατρός σύμφωνα με τον Νόμο, αποτελεί τον προσωπικό ιατρό του κάθε πολίτη, έχει πρόσβαση και ενημερώνει τον ιατρικό το φάκελο, αντιμετωπίζει σε πρωτοβάθμιο επίπεδο όλα τα χρόνια προβλήματα της υγείας του (πλην των επειγόντων) και τον παραπέμπει όταν χρειάζεται σε ειδικούς ιατρούς σε νοσοκομεία. Η εγγραφή σε αυτόν είναι υποχρεωτική.

Τέλος, τονίζεται ότι η ΔΕ με έγγραφό της (169/21-3-2018), έχει εγκαίρως ζητήσει την προκήρυξη επιπλέον θέσεων οικογενειακών ιατρών, ώστε ο θεσμός να εφαρμοστεί στο μέλλον ομαλά και με επάρκεια.