Ένορκες καταθέσεις για την κατάχρηση χρημάτων στη σχολική επιτροπή Αντιπάρου

Ξεκίνησαν προ ολίγων ημερών οι ένορκες καταθέσεις στο ειρηνοδικείο Πάρου, των μελών της πρώην σχολικής επιτροπής Αντιπάρου.

Η υπόθεση αφορά την κατάχρηση 14.000 ευρώ.