Σχολικές επιτροπές δήμου Πάρου

Ο δήμος Πάρου έχει συστήσει δύο δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων του νησιού. Το ένα είναι η Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή που έχει αρμοδιότητα στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, συνολικά 18 σχολικές μονάδες. Το άλλο είναι η Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή με αρμοδιότητα στα γυμνάσια και λύκεια του νησιού μας, συνολικά 6 σχολικές μονάδες.

Τα χρήματα της τακτικής κρατικής επιχορήγησης αποστέλλονται στο δήμο και παραχωρούνται στις δύο σχολικές επιτροπές για τις ανάγκες τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ποσό των χρημάτων για το 2016 είναι 72.000 ευρώ περίπου για την Πρωτοβάθμια και 60.000 ευρώ περίπου για την Δευτεροβάθμια επιτροπή. Επί πλέον οι σχολικές επιτροπές χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Νεότητας του υπουργείου Παιδείας για την πληρωμή των καθαριστών των σχολείων καθώς και των σχολικών τροχονόμων.

Εδώ, πρέπει να τονίσουμε, ότι τόσο η κρατική επιχορήγηση όσο και τα χρήματα για την πληρωμή των καθαριστών συνήθως δεν καταβάλλονται τακτικά και πάντα υπάρχει το πρόβλημα της μη έγκαιρης πληρωμής. Ο δήμος μας δεν μπορεί σήμερα να επιδοτήσει τις σχολικές επιτροπές για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης από το 2010 και μετά, πάνω από 40%, καθιστά τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών δυσχερή. Επί πλέον, τα 2 τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά 10% η ήδη πενιχρή αμοιβή των καθαριστών των σχολείων, μείωση που όμως απορρόφησαν οι σχολικές επιτροπές από ιδίους πόρους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και των δύο σχολικών επιτροπών, κ. Χαρ. Μαλινδρέτο: «[…] Δε θα παραλείψουμε να τονίσουμε την πολιτική βούληση της παρούσας δημοτικής αρχής και του δημάρχου Μ. Κωβαίου, η οποία ενέταξε στους τελευταίους προϋπολογισμούς του Δήμου όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Έτσι κατέστη δυνατή η εκτέλεση μεγάλης κλίμακας εργασιών αποκατάστασης στο Γυμνάσιο Νάουσας και στο Λύκειο Παροικιάς και το πρόγραμμα του δήμου συνεχίζεται. Παράλληλα έχουμε υποχρέωση να ευχαριστήσουμε και σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο για τις ομόφωνες αποφάσεις του που αφορούν τη βελτίωση των σχολικών κτιρίων του νησιού μας».

Δευτεροβάθμια

Ο κ. Μαλινδρέτος, για τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια σχολική Επιτροπή, μας είπε:

«Όταν το Σεπτέμβριο του 2014, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, είχα την τιμή να αναλάβω την προεδρία της Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής, είχα ήδη συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης που αναλάμβανα. Είχα επίγνωση της αποστολής που κλήθηκα μαζί με τους συναδέλφους του διοικητικού συμβουλίου και με τη συμπαράσταση των οποίων ριχτήκαμε όλοι στη δουλειά. Θέσαμε εξ υπαρχής υψηλούς στόχους καθώς το διακύβευμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ.

Έπρεπε να διασφαλίσουμε, σε δύσκολες εποχές, τη χρηματοδότηση για την εύρυθμη λειτουργία και μικράς κλίμακας συντηρήσεις των έξι γυμνασίων και λυκείων του νησιού μας. Και αυτό δεν ήταν εύκολο. Από την άλλη αποφασίσαμε την τακτική πληρωμή πρωτίστως των καθαριστών (απορροφώντας τη μείωση του 10%) των σχολικών κτιρίων και την άμεση εξόφληση των τιμολογίων των σχετικών με τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών μονάδων. Πιστεύουμε  ότι μετά από δύο χρόνια οι βασικοί στόχοι που είχαμε θέσει έχουν επιτευχθεί. Τα γυμνάσια και τα λύκεια δε στερήθηκαν τίποτα από τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά, από  την αναγκαία θέρμανση το χειμώνα, καθώς η σχολική επιτροπή ανταποκρίθηκε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις της συνεργαζόμενη με τον καλύτερο τρόπο με τους αγαπητούς διευθυντές, τους συναδέλφους καθηγητές και ιδιαίτερα με τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Χωρίς τη βοήθεια όλων των παραπάνω το έργο που επιτελέσαμε και επιτελούμε θα ήταν αδύνατον να επιτευχθεί.

Πέραν της τακτικής επιχορήγησης ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε, με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ποσόν 13.000 ευρώ, για το 2016, για επί πλέον συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Έτσι μπορέσαμε -για να αναφέρουμε ενδεικτικά- την επισκευή και αναβάθμιση του πολυγωνικού κτιρίου τελετών στο σχολικό συγκρότημα Παροικιάς, το βάψιμο όλων των σχολείων και την ανελλιπή συντήρηση των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα αγοράστηκε καινούργιος εξοπλισμός φωτοτυπικών μηχανημάτων, μηχανημάτων προβολής, πολυμηχανημάτων σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία. Και η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί, αφού η φιλοσοφία μας είναι ότι ποτέ δεν είναι αρκετό το έργο που οφείλουμε να προσφέρουμε στην εκπαίδευση των παιδιών μας».

Πρωτοβάθμια

«Τον Ιανουάριο του 2016 το δημοτικό συμβούλιο, με ομόφωνη και πάλι απόφασή του, μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει και την προεδρία της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής με αρμοδιότητα σε 18 σχολεία νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν το πολυσκέφτηκα και μαζί με το διοικητικό συμβούλιο πέσαμε με τα μούτρα στη δουλειά. Υπήρχαν ήδη πολλά προβλήματα… Προβλήματα στην πληρωμή τιμολογίων, τροφοδοσίας με καύσιμα, πληρωμής καθαριστριών και συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Η ομαλή λειτουργία της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής –ένεκα και των πολλών σχολείων αρμοδιότητάς της– υπήρξε επίπονη και δυσχερής. Μετά από ένα περίπου χρόνο πιστεύουμε, ως διοικητικό συμβούλιο, ότι ανταποκριθήκαμε επαρκώς στις υποχρεώσεις μας και εξυγιάναμε τα οικονομικά της επιτροπής. Ήδη τα περισσότερα προβλήματα έχουν ξεπεραστεί με την άψογη συνεργασία των Διευθυντών, των Δασκάλων, των Νηπιαγωγών και των Συλλόγων γονέων και Κηδεμόνων. Ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε και εδώ έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο ποσού 20.000 ευρώ για το 2016 και προχωρήσαμε έτσι σε διαμόρφωση αιθουσών, τακτική συντήρηση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και άλλων συναφών εργασιών. Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε  ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο να ζητούν τα σχολεία των μικρών μαθητών από τους γονείς να συνεισφέρουν στα έξοδα λειτουργίας των σχολείων, εκτός βέβαια των προσωπικών σχολικών ειδών των μαθητών. Προσπαθήσαμε και εν πολλοίς πετύχαμε η σχολική επιτροπή να καλύπτει όλες τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων.

Πιστεύουμε ότι στον ένα χρόνο, που είχαμε την ευθύνη διοίκησης της Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής, ότι εξασφαλίσαμε την καθ’ όλα ομαλή και σίγουρη λειτουργία των σχολείων αρμοδιότητάς της, πράγμα που θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο ζήλο και στο μέλλον».

Επιλεγόμενα

«Η φιλοσοφία μου ως πρόεδρου των δύο Σχολικών Επιτροπών, με αρμοδιότητα σε 24 σχολικές μονάδες, ήταν εξ αρχής η διακριτική παρέμβαση σε ένα χώρο πολύ ευαίσθητο και η υποστήριξη της λειτουργίας και της συντήρησης του με τα λιγοστά χρήματα που είχαμε στη διάθεση μας. Έτσι έπρεπε να γίνει όσο το δυνατόν χρηστή και αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων από την μια, αλλά και συνεχής αναζήτηση επιπλέον πιστώσεων –κυρίως από το Δήμο- για συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων.

Εδώ θα σημειώσουμε το ευχάριστο γεγονός ότι μετά τα Χριστούγεννα θα παραδοθεί προς χρήση το κλειστό αθλητικό κέντρο Μάρπησσας, που κατασκευάστηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας του κέντρου θα έχει η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Ήδη είναι έτοιμος ο κανονισμός λειτουργίας, έχουμε ορίσει επιτροπή διαχείρισης και περιμένουμε να περάσουν όλα αυτά από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Δήμου. Απαιτείται φύλακας και καθαριστής ώστε ο χώρος να διατηρηθεί και να ανταποκριθεί, με τον καλύτερο τρόπο, τα επόμενα χρόνια στις ανάγκες της νεολαίας και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα κόσμημα του νησιού μας και η ευθύνη διαχείρισης βαραίνει όλους μας.

Εν κατακλείδι πρέπει να παραδεχτούμε ότι η λειτουργία των 24 σχολικών μονάδων του νησιού μας δεν είναι ακόμα αυτή που προσδοκούμε. Είναι όμως σίγουρο ότι τα σχολικά κτήρια της Πάρου είναι ευπρεπή, λειτουργικά και αξιόπιστα και μπορούμε, ως ένα βαθμό, να είμαστε υπερήφανοι για αυτά. Η προσπάθεια μας βέβαια δεν εξαντλείται εδώ. Οι δύο Σχολικές Επιτροπές, που έχω την τιμή να προΐσταμαι, θα συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο να εργάζονται, ώστε τα παιδιά μας να μορφώνονται με αξιοπρέπεια σε χώρους κατάλληλους που θα πληρούν, κατά το δυνατόν, όλες τι προϋποθέσεις για μία σωστή μαθησιακή διαδικασία».

ΠΗΓΗ: Έντυπη Έκδοση «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» 9/12/2016