Αποτελέσματα ανακύκλωσης δήμου Πάρου | Δείτε τον πίνακα

Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ανακύκλωσης του Α’ εξαμήνου 2016 για το δήμο Πάρου. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Δείτε τον πίνακα αναλυτικά: