Σχολές διαιτησίας στην ΕΠΣ Κυκλάδων

Η επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Κυκλάδων διοργανώνει σχολή διαιτησίας στα νησιά Σύρο, Νάξο και Σαντορίνη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 5 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2016. Υπεύθυνος της σχολής διαιτησίας ορίζεται ο κ. Σουλτάνης τηλ.: 693 6556296 - 693 6691567

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι νέοι διαιτητές ηλικίας 16-35 ετών και 14-16 ετών (δόκιμοι νέοι διαιτητές) να επικοινωνούν με τον ανωτέρω υπεύθυνο στα τηλέφωνα που αναφέρονται.

Τα δικαιολογητικά των νέων υποψηφίων διαιτητών είναι:
1. Αίτηση (δίνεται από την ΕΔ/ΕΠΣΚ)
2. 1 φωτογραφία ταυτότητας
3. Απολυτήριο Γ  Γυμνασίου και άνω (φωτοτυπία)
4. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία)
5. Ποινικό μητρώο
6. Ιατρικές γνωματεύσεις οφθαλμίατρου-καρδιολόγου

Η σχολή διαιτησίας θα είναι ταχύρρυθμη και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2017.