Υποβάθμιση σπουδών στο ΕΠΑΛ Πάρου

ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
Το υπουργείο κατά της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η απόφαση του υπουργείου για τα ολιγομελή τμήματα έχει άμεσα αποτελέσματα: η μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων -τομέων  σε ΕΠΑΛ, ειδικά των νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών, καταργεί το δικαίωμα του μαθητή και της οικογένειάς του να επιλέγουν ελεύθερα και με ισοτιμία για το μέλλον του, δημιουργεί άλλη μια τεχνητή δεξαμενή υπεράριθμων εκπαιδευτικών  και τελικά οδηγεί  στην υποβάθμιση της δημόσιας επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ Πάρου (και δεν είναι η μόνη περίπτωση σε όλη την Ελλάδα) μαθητές που επέλεξαν τον τομέα, για παράδειγμα  της Υγείας-Πρόνοιας, θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν έναν οποιοδήποτε άλλο τομέα, επειδή η κεντρική πολιτική κατεύθυνση περιορίζεται σε μια και μόνη επιταγή: «κόψτε, κόψτε, κόψτε…».

- Ας εξηγήσει ο ίδιος ο Υπουργός στα παιδιά για ποιο λόγο δε θα λειτουργήσουν οι τομείς που τα ίδια επέλεξαν να ακολουθήσουν κι ας  τους αναλύσει για ποιο λόγο είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

- Ας μπει στη θέση του μαθητή που ζει σε ένα νησί στο οποίο δεν υπάρχουν άλλες δημόσιες δομές που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις επιλογές του για επαγγελματική-τεχνική εκπαίδευση (όπως  Δημόσια ΙΕΚ) και στις οποίες το ΕΠΑΛ είναι ο μόνος δημόσιος φορέας τεχνικής εκπαίδευσης. Ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει άλλο ΕΠΑΛ στο νησί. 

- Ας μην ξεχνάει ότι έχει εγκρίνει τη συρρίκνωση της τεχνικής –επαγγελματικής εκπαίδευσης με καθαρά ταξικά κριτήρια, αφού τα ΕΠΑΛ προσφέρουν τη δυνατότητα επαγγελματικής προοπτικής και σε μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε μεγάλα αστικά κέντρα σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Συρρικνώνοντας τους τομείς οδηγεί το ΕΠΑΛ σε μαρασμό κι απαξίωση. 

- Ας συνειδητοποιήσει ότι είναι εμπαιγμός να προωθείται από στελέχη της εκπαίδευσης, ως λύση, η τακτική να «σπρώξουν» οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά να επιλέξουν συγκεκριμένους τομείς που θα μπορέσουν να «σωθούν» λόγω αριθμού μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εκφραστές κανενός υπουργείου ώστε να «στρογγυλεύουν» αριθμούς και τμήματα.

Η προηγούμενη κυβέρνηση σφράγισε τη μνημονιακή εκπαιδευτική πολιτική με απολύσεις στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση. Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου επιλέγει τον «κόφτη». Δεν είναι τυχαίο που και οι δύο επιλέγουν να ξεκινήσουν την υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης από τα ΕΠΑΛ. 

- Απαιτούμε άμεσα τη λειτουργία των ολιγομελών τομέων.
- Διεκδικούμε συμμετοχή με ισότιμους και δίκαιους όρους για όλους στη Δημόσια Παιδεία.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου