Σύγκλιση συνεδρίασης δημ. συμβουλίου Πάρου, για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο "Κλεισθένης"

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει τη Δευτέρα 07/05/2018 και ώρα 12.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:   
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος
                                                                    
Το έκτακτο της συνεδρίασης προκύπτει από τον χρονικό περιορισμό έως τις 7-5-2018 της συνεδρίασης των Δημοτικών Συμβουλίων που έχει τεθεί από την ΚΕΔΕ για την κατάθεση των προτάσεών τους.