Ένα κουίζ και μια ερώτηση για το Λιαροκόπι Παροικιάς

Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μίας παράνομης επισκευής στο λιμάνι της Παροικιάς και μίας παράνομης διάνοιξης δρόμου στο Λιαροκόπι Παροικιάς.

Τέλος, καλά θα ήταν ακόμα, να έχουμε ενημέρωση για τα 500.000 ευρώ που είχαν εξασφαλιστεί επί δημαρχίας Βλαχογιάννη, για τις μελέτες του νέου γυμνασίου Παροικιάς.

Fileleutheros.net