"Απογείωση" του αεροδρομίου Πάρου

Τον Απρίλιο του 2018 σημειώθηκε νέα αύξηση αφίξεων - αναχωρήσεων επιβατών από το αεροδρόμιο Πάρου.

Συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2018 αποβιβάστηκαν στο αεροδρόμιο της Πάρου 4487 επιβάτες, έναντι 3810 τον Απρίλιο του 2017. 

Πιο συγκεκριμένα με την ετ. «Olymbic Air» αποβιβάστηκαν 3800 επιβάτες από 64 πτήσεις που έγιναν προς το νησί μας, ενώ με τις υπόλοιπες εταιρείες αποβιβάστηκαν 687 επιβάτες από 28 πτήσεις προς Πάρο.

Σε ό,τι αφορά τις αναχωρήσεις τον φετινό Απρίλιο ήταν 4826 έναντι 3810 τον περσινό Απρίλιο του 2017.

Φέτος είχαμε συνολικά τον μήνα Απρίλιο 184 πτήσεις από και προς Πάρο, έναντι 182 πέρσι.

Τέλος, στα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνεται κίνηση ιδιωτικής γενικής αεροπορίας και άλλων μικρών ιδ. εταιρειών.