Εξοικονόμηση ενέργειας στο ΕΣΠΑ | Της Ελ. Θαλασσινού

Οι προσεγγίσεις που παραθέτω, αφορούν στη συνειδητοποίηση των πεπερασμένων ποσοτήτων των φυσικών αποθεμάτων και στην αναγκαιότητα προστασίας του μέλλοντος του πλανήτη. Η ταύτιση της ανάπτυξης µόνο µε την οικονομική μεγέθυνση δεν μπορεί πλέον να προσφέρει σύγχρονες λύσεις.

Παρά το γεγονός ότι η βιώσιμη ανάπτυξη έχει περιβαλλοντική αφετηρία, δεν είναι έννοια μόνον περιβαλλοντική. Προσβλέπει στην οικονομική και κοινωνική βιώσιμη ανάπτυξη. Συνιστά δηλαδή ένα σύνθετο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης.

Από την άποψη αυτών των στόχων, σήμερα προτεραιότητα δίνεται σε κοινοτικό επίπεδο στα ακόλουθα πεδία δράσης:
- διαχείριση των φυσικών πόρων σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας: έδαφος, νερό, φυσικές περιοχές και παράκτιες ζώνες
- ολοκληρωμένος έλεγχος της ρύπανσης και πρόληψη αποβλήτων
- μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας

Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που στο επενδυτικό τους σχέδιο περιλαμβάνονται δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας και για προστασία περιβάλλοντος.

Σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και στον αναπτυξιακό νόμο, όλες οι ενέργειες για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες και συγχρόνως, δίνουν βαθμολογία στο επενδυτικό σχέδιο.

Ειδικότερα, η τοποθέτηση κλιματιστικών ή εξαερισμού τεχνολογίας inverter, αντλιών θερμότητας, ηλιακών θερμοσιφώνων, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, βιολογικού καθαρισμού, βοηθούν πάντα στην αύξηση της βαθμολογίας της επιχείρησης που θέλει να ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Όπως και οι λέβητες ή οι σόμπες με καύσιμο pellet, οι ηλιακοί συλλέκτες, τα φωτοβολταικά για ιδία κατανάλωση, όλα τα ανωτέρω ανήκουν στην κατηγορία της
εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι βασικός στόχος των επενδύσεων και γι αυτό και κάθε δυνητικός δικαιούχος σοβαρής επένδυσης, ειδικά στον τουρισμό, δεν δύναται να μην εντάξει κάποιες από αυτές τις δαπάνες στους στόχους που θα διέπουν το σχέδιο που θα ζητήσει να εγκριθεί σε κάθε πρόγραμμα.

Ακόμη, εξειδικευμένες δαπάνες, όπως, η αντικατάσταση των κουφωμάτων με ενεργειακά, η μόνωση της ταράτσας, η αντίστροφη όσμωση, τα πάσης φύσεως φίλτρα καθαρισμού και αφαλάτωσης, όπως και απιονισμός νερού, ειδικά για όσους έχουν εξοχικές κατοικίες ή τουριστικά καταλύματα δίπλα στην θάλασσα, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για πάσης φύσεως ανέγερση ή ανακαίνιση κτισμάτων.

Άλλα παραδείγματα δαπανών που βοηθούν ένα επενδυτικό σχέδιο να βελτιώσει την πιθανότητα έγκρισής του, είναι των τεχνικών καθαρισμού νερού που περιλαμβάνουν φιλτράρισμα άνθρακα, όπου η ικανότητα απορρόφησης του άνθρακα ενισχύεται με την προσθήκη ελαφρώς θετικού ηλεκτρικού φορτίου.

Τα παραδείγματα αυτά μεμονωμένα και συνδυαστικά, βοηθούν στην αναβάθμιση της οικολογικής συνείδησης της κάθε είδους ανάπτυξης αλλά και της στοχευμένης περιβαλλοντικής τουριστικής ανάπτυξης στον τόπο μας.

Η ενσωμάτωση των αναφερθέντων ενεργειών σε έργα που θα περιλαμβάνονται σε κοινοτικά προγράμματα, είναι αναγκαία αλλά και καταλυτική για την έκβαση αυτών.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού γενικότερα, είναι σκόπιμο να ενσωματώνουν τέτοιου είδους δαπάνες σε κάθε μορφής επένδυση που θέλουν να πραγματοποιήσουν, αρχική η για ανακαίνιση ειδικότερα.

Το διάστημα αυτό, τρέχουν οι προθεσμίες για υποβολή μέχρι 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (α’ κύκλος) για τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016 που αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τουρισμού, υπό σύσταση και υφιστάμενες.

Αναμένονται ακόμη το αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι τέλος του έτους, προσκλήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που αφορούν και τα τουριστικά καταλύματα σε υπό σύσταση εταιρείες, αλλά και επέκταση των υφιστάμενων με ανέγερση νέου κτιρίου, με ποσοστό επιδότησης μεγαλύτερο του επενδυτικού νόμου.

Ο σωστός σχεδιασμός μιας πρότασης για επένδυση στον κλάδο αυτό, για να τύχει όσο το δυνατόν μέγιστη βαθμολόγηση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, των πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης αυτής, με όσο το δυνατόν περισσότερες επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Αλλά και η συνειδητοποίηση για τα οφέλη –οικονομικά- και περιβαλλοντικά –πρέπει να γίνει μέλημα όλων μας που θέλουμε να δραστηριοποιούμαστε και να ζούμε σε περιβάλλον βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Η προώθηση μιας πιο πράσινης, αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων, καθίσταται στόχος της Ευρώπης, για να διατηρήσει το προβάδισμά της στις πράσινες λύσεις. Η περαιτέρω πρόοδος στην ολοκλήρωση της ευρωπαικής ενέργειας αγοράς, μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ μέχρι και 0,8 %.

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΗΓΗ: Έντυπη έκδοση «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ».