Ευχαριστίες Κ.Υ. Πάρου προς ΕΞΠΑ

ΠΡΟΣ: Ε.Ξ.Π.Α.

ΚΟΙΝ.: ΜΜΕ

Αγαπητοί φίλοι,

Νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ σε σας και να δημοσιοποιήσω το έγγραφο μου αυτό, γιατί όσες φορές υπήρξε ανάγκη για εξυπηρέτηση του Κέντρου Υγείας Πάρου Αντιπάρου σπεύσατε πρόθυμα και αζημίως για μας, να μας εξυπηρετήσετε.

Αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση γι αυτό και είναι δικαιολογημένη η ευγνωμοσύνη μας.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΒΔΑΣ