Στέκι τοξικομανών το αγροκήπιο Παροικιάς;

Έντονο προβληματισμό γεννάει μία φωτογραφία από το αγροκήπιο Παροικιάς, στην οποία φαίνεται μία πεταμένη χρησιμοποιημένη σύριγγα, ως αυτές που χρησιμοποιούν άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα από τις ναρκωτικές ουσίες.

Άμεσα οι τοπικές αρχές πρέπει καταρχήν να προβούν στο καθαρισμό του αγροκηπίου, καθώς το παραπάνω εύρημα δεν είναι το μοναδικό εξ αυτών που υποβαθμίζουν το αγροκήπιο, αλλά και οι αστυνομικές αρχές να μεριμνήσουν για την ευταξία στον χώρο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.