Εν τω μεταξύ στην Παροικιά...

Θα εγκαινιαστεί τιτανοτεράστιο γλυπτό την Τετάρτη, μετά από παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη, έπειτα από προσφυγή του καλλιτέχνη… (και που να δείτε το γλυπτό όταν αποκαλυφθεί!).