Θεσμοθετούνται οι προδιαγραφές για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Θεσμοθετούνται οι προδιαγραφές για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Καθορίζονται επίσης, νέες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς, στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την «Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων»

Read More