Δωρεάν πρόσβαση στην Αντίπαρο για το διαδίκτυο

Στις αρχές Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Ασύρματου Δικτύου του Δήμου Αντιπάρου. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το ασύρματο δίκτυο του Δήμου παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού που βρίσκονται στον οικισμό της Αντιπάρου και σε σκάφη που αγκυροβολούν στον κόλπο της Αντιπάρου.

Για να το χρησιμοποιήσει κάποιος, αρκεί να διαθέτει μια συσκευή συμβατή με το εμπορικό πρότυπο «WiFi» (σταθερό ή φορητό υπολογιστή, smartphone κλπ) και να ακολουθήσει τα παρακάτω απλά βήματα:
Α) επιλογή του δικτύου «- Municipal Free WiFi –» 
Β) αποδοχή των όρων χρήσης

Τεχνικές λεπτομέρειες

Η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται με 3 γραμμές adsl, συνολικής ονομαστικής χωρητικότητας 72Mbps. Ο κάθε χρήστης περιορίζεται σε ταχύτητες 4Mbps download και 400kbps upload. Οι ταχύτητες αυτές θα αναπροσαρμόζονται τακτικά από τον Διαχειριστή του Δικτύου, ανάλογα με την χρήση που θα παρατηρείται.

Το δίκτυο διαθέτει 9 σταθμούς, ο καθένας από τους οποίους μπορεί να εξυπηρετεί πολλές δεκάδες χρήστες ταυτόχρονα. Οι σταθμοί συνδέονται μεταξύ τους με ασύρματες ζεύξεις στη συχνότητα των 5GHz, ενώ οι υπηρεσίες στους χρήστες παρέχονται στα 2.4GHz. 

Κάλυψη

Το δίκτυο καλύπτει τουλάχιστον τις περιοχές που εμφανίζονται σκιασμένες με πράσινο χρώμα στον παρακάτω χάρτη. Με κόκκινο σημάδι σημειώνονται οι σταθμοί του δικτύου.
Χάρτης κάλυψης Μητροπολιτικού Ασύρματου Δικτύου Δήμου Αντιπάρου
Υποστήριξη

Το δίκτυο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Wired & Wireless Networks η οποία έχει αναλάβει και την λειτουργία του. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ενημέρωση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνούν με την Wired & Wireless Networks με email στο support@waw.gr ή τηλεφωνικά στο 210 211 2455, εσωτερικό 199.

Μελλοντικές επεκτάσεις.

Ο κορμός του δικτύου έχει σχεδιασθεί ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό σταθμών και τριπλάσιες γραμμές internet. Έτσι, ο Δήμος Αντιπάρου σκοπεύει να επεκτείνει άμεσα το Μητροπολιτικό Ασύρματο Δίκτυο, ώστε να αυξηθεί η κάλυψή του, αλλά και να παρέχει νέες υπηρεσίες πάνω από αυτό.