Επιστολή Γ. Λεονταρίτη για την απεργία των ναυτικών

Με την από 30-11-2016 επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων ζήτησε την παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή προκειμένου να αποφευχθούν  προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα νησιά από έναν πιθανό παρατεταμένο αποκλεισμό τους λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας της Π.Ν.Ο.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ενόψει των εξαγγελθεισών επαναλαμβανόμενων απεργιών της Π.Ν.Ο. και της ενδεχόμενης κλιμάκωσής τους παρακαλούμε για τη λήψη μέτρων προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι άμεσες ανάγκες των νησιών.
    
Κατανοούμε τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις των απεργών ναυτεργατών, πλην όμως η απομόνωση των νησιών ως μοχλός πίεσης, δεν θα πρέπει να λειτουργήσει σε βάρος των νησιών, ο αποκλεισμός των οποίων δημιουργεί πλείστα προβλήματα που είτε αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης είτε στη δοκιμασία των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων.
    
Κάθε διακοπή επικοινωνίας των νησιών πέραν του 24ωρου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως έκτακτη και εθνική ανάγκη και να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο που θα συνδράμει για την αποτροπή των καταστροφικών αποτελεσμάτων ενός παρατεταμένου αποκλεισμού.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ