Κοινωνικό φροντιστήριο δήμου Πάρου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης» Δήμου Πάρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι άμεσα πρόκειται να λειτουργήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Το υψηλό οικονομικό κόστος που καταβάλλεται ετησίως από τους γονείς για την παιδεία δυσκολεύει αρκετές οικογένειες όχι μόνο να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα χρειάζονται για την εκπαίδευσή τους αλλά τα απαραίτητα για την καθημερινή τους διαβίωση. 

Η δημιουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων και εθελοντικών δράσεων του φορέα και αποτελεί ένα κοινωνικό πρόγραμμα που σκοπό έχει την παροχή αφιλοκερδώς πρόσθετης διδακτικής στήριξης από εθελοντές καθηγητές σε μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Πάρου, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές-κοινωνικές δυσκολίες.

Τα μαθήματα που θα διδάσκονται σύμφωνα με το υπάρχον εθελοντικό εκπαιδευτικό δυναμικό είναι: Αρχαία, Λατινικά, Έκθεση, Ιστορία, Άλγεβρα, Γεωμετρία. Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερόμενων μαθητών είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας/αναπηρία. 

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους μαθητές που επιθυμούν να υποστηριχτούν σε κάποια από τα παραπάνω μαθήματα να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ν.Π. προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης, με τα γραφεία του φορέα μπορούν να επικοινωνούν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (εν ενεργεία εκπαιδευτικοί -διορισμένοι, ιδιώτες, εκπαιδευτήρια Μέσης εκπαίδευσης / Ξένων Γλωσσών / Χορού / Μουσικής κ.λπ., συνταξιούχοι ή πτυχιούχοι άνεργοι, που επιθυμούν να συνδράμουν και να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους.

Η κρίση έχει καταστήσει την οικονομική αδυναμία, ας μη καταστήσει και την ανισότητα στη παιδεία. Οφείλουμε όλοι να είμαστε με κάθε τρόπο δίπλα στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στη κοινωνία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνούν με την κ. Κυδωνιέως Αθανασία, στο 22840 24110.