Οικονομική ενίσχυση σε αγρότες της Πάρου

Ο ΕΛ.ΓΑ. καλεί όσους υπέστησαν ζημιά στη φυτική παραγωγή, εξοπλισμό ή σε αποθηκευμένα προϊόντα, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα - ανεμοθύελλα που ξεκίνησε στις 26-9-18 και βρίσκεται σε εξέλιξη, στο Δήμο Πάρου, να υποβάλουν αίτημα οικονομικής ενίσχυσης στον ανταποκριτή ΕΛ.ΓΑ. Πάρου από την Πέμπτη 27-9-18 έως και τη Πέμπτη 11-10-18.

Κατώτατα στρεμματικά όρια είναι:

- σιτηρά και αμπέλια: 1 στρέμμα κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο με ζημιά μισό στρέμμα

- ελιές: σύνολο κατεχομένων δέντρων 20, ελάχιστος αριθμός ζημιωθέντων δέντρων: 10.