Λίγα λόγια για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Πάρου | Του Γ. Ανδρεάδη

Ορμώμενος από την ευχαριστήρια επιστολή του ΔΣ του Πρώτου Πρότυπου Εθελοντικού Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Συμμετοχή Δημιουργία» προς το Δήμαρχο στην οποία αναφέρεται "Σας ευχαριστούμε θερμά για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος μας για την στέγαση αυτής της τόσο απαραίτητης σε εμάς δομής του Κέντρου Κοινότητας στον χώρο μας" και χωρίς ίχνος διάθεσης αντιπαράθεσης με καμία πλευρά, θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα, για να είναι απολύτως σαφές το τι είναι αυτή η νέα δομή και τι εξυπηρετεί. Επισημαίνω ότι η άποψη που καταθέτω είναι απολύτως προσωπική, την αναφέρω ως πολίτης αυτού του τόπου και έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του Παριανού πολίτη. Επίσης θεωρώ ως δεδομένο ότι στην προσπάθεια αυτή, όλοι όσοι υπηρετούμε το Δήμο, από όποια μεριά και αν το κάνουμε, πασχίζουμε για τον ίδιο σκοπό και στεκόμαστε στην ίδια πλευρά.

Θυμίζω, λοιπόν, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21τ.Α΄/2016), σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας». Επίσης με την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.14435/1135/29-3-2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 854τ.Β΄ /30-3-2016), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν.4368/2016, καθορίσθηκαν οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης τα Κέντρα Κοινότητας και τα Παραρτήματά τους:

  1. Λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές και επικουρικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ.
  2. Σκοπός τους είναι η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών σε όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
  3. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας τους, σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο (παρεχόμενες υπηρεσίες) ανήκει στην Δ/νση που ασκεί τις αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας, σε ότι αφορά το Οικονομικό και Διοικητικό αντικείμενο ανήκει στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου.
  4. Λειτουργούν υποχρεωτικά με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

- Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο

- Υποστήριξη της διαδικασίας ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα

- Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Δομές (ενημέρωση, παραπομπή κλπ)

- Συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων

- Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, ενδεικτικά αναφέρουμε:

Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης

Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης

Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης

Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους

Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο

Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑΜΕΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ΡΟΜΑ και μετανάστες

Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα

Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών

Ανάπτυξη Δικτύου εθελοντισμού

- Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστα Εγγυημένο Εισόδημα», μετανάστες, ΑΜΕΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες πληθυσμού

- Στεγάζονται εάν είναι δυνατόν, στο χώρο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας ή σε κτηριακές εγκαταστάσεις κατάλληλες και συμφέρουσες για τον Δήμο και τους δημότες.

Να θυμίσω επίσης επιγραμματικά ότι στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν:

Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

Παλιννοστούντες

Μετανάστες

Πρόσφυγες

Μακροχρόνια άνεργοι

Αιτούντες άσυλο

Θύματα trafficking και θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες

Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών

Ανήλικοι παραβάτες

Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι

Άστεγοι

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

Σημειώνω εδώ ότι το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας είναι το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας το οποίο εδρεύει στο Δημαρχείο στην Παροικιά. Επίσης, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος «Κέντρο Κοινότητας», η συγκεκριμένη δομή πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του τόπου που εξυπηρετεί για λόγους προσβασιμότητας και επικοινωνίας. Για να το πω αλλιώς, το Κέντρο Κοινότητας δεν είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία. Άρα είναι αυτονόητο, κατά την άποψή μου, ότι η δομή μαζί με το Αυτοτελές Τμήμα της Μέριμνας πρέπει να στεγαστεί στην Παροικιά, η οποία αποτελεί συγκοινωνιακό κέντρο για όλους τους πολίτες της Πάρου και κατ’ επέκταση εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή προσβασιμότητα σ’ αυτούς. Επίσης πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών (ΟΑΕΔ, Επαρχείο, ΕΠΑΨΥ, ΘΗΣΕΑΣ, Γηροκομείο, Στέγη Αγάπης κ.λπ.) που θα κλιθεί να συνεργαστεί το Κέντρο Κοινότητας βρίσκονται στην Παροικιά καθώς και ότι, μια φορά τη βδομάδα, η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει άτομο στην Αντίπαρο για σχετική παροχή υποστήριξης του Κέντρου εκεί. Επίσης, σύμφωνα με την 358/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Κέντρο Κοινότητας Πάρου θα στεγαστεί προσωρινά στο κτήριο που στεγάζεται το Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Κυκλάδων για τα Α.Μ.Ε.Α.Ι., που βρίσκεται στη θέση Βαλεντή της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας Δήμου Πάρου. Στην ίδια απόφαση υπάρχει δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε επόμενη συνεδρίαση θα αποφασιστεί η μόνιμη εγκατάσταση του Κέντρου Κοινότητας. Καλό θα είναι, λοιπόν, να γίνει ξεκάθαρο ότι το Κέντρο Κοινότητας απευθύνεται σε όλες τις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται, και σε καμία περίπτωση δεν έρχεται για να ικανοποιήσει πάγια αιτήματα μεμονωμένων συλλόγων με την έννοια της αποκλειστικότητας.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι μονόδρομος η μόνιμη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας στην Παροικιά καθώς και η πλήρης ενοποίησή του με την αρμόδια υπηρεσία του Αυτοτελούς Τμήματος της Μέριμνας του Δήμου. Το θέμα πρέπει να έρθει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως άλλωστε προβλέπεται στην 358/2016 προηγούμενη απόφασή του, για άμεση και οριστική λύση σε ό,τι αφορά τη στέγασή του.

Γιώργος Ανδρεάδης